Chương trình "Định hướng Đối ngoại"

KẾ HOẠCH
Chương trình tư vấn: “Định hướng đối ngoại lần 4 năm 2014”


MỤC ĐÍCH:
  • Giới thiệu rõ cho sinh viên về chương trình đào tạo Kinh tế đối ngoại và Kinh doanh quốc tế, qui chế đào tạo theo tín chỉ.
  • Tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa Ban chủ nhiệm Khoa và sinh viên về các về vấn đề học tập hiện tại cũng như nghề nghiệp trong tương lai. Qua đó củng cố thêm mối liên hệ giữa BCN và sinh viên.
  • Giúp cho sinh viên hiểu rõ thêm về ngành học, chương trình đào tạo, công việc tương lai, kiến thức cũng như kĩ năng... để có bước chuẩn bị và phấn đấu cho tương lai.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:
  • Sinh viên năm nhất Khoa Kinh tế đối ngoại.

KHÁCH MỜI:
  • Tiến sĩ Huỳnh Thị Thúy Giang – Trưởng Khoa Kinh tế đối ngoại
  • Tiến sĩ Trần Văn Đức - Trưởng Bộ môn Kinh tế đối ngoại.


Tổng truy cập: 107,979

9,298