Sinh viên đồng hành cùng NCKH

KẾ HOẠCH
Chương trình “IER Đồng hành cùng Nghiên cứu khoa học”


MỤC ĐÍCH:
 • Thành viên của các nhóm đăng ký;
 • Góp phần truyền cảm hứng NCKH trong sinh viên, tiếp nối và phát huy truyền thống NCKH của các thế hệ sinh viên trong khoa;
 • Hưởng ứng chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật năm học 2014 – 2015;
 • Giúp sinh viên biết được tầm quan trọng cũng và lợi ích của NCKH; định hướng nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên xây dựng đề cương;
 • Tạo điều kiện để sinh viên năm nhất, năm hai làm quen với NCKH, học hỏi kinh nghiệm về NCKH từ các giảng viên.

 • THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

  • Thời  gian: 18/10/2014.
  • Địa điểm:  Trường ĐH Kinh tế Luật, Cơ Sở Linh Xuân.

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Đề tài NCKH của Khoa Kinh tế Đối ngoại
 • Sinh viên các chi Đoàn khóa 12, 13, 14 khoa Kinh tế đối ngoại

KHÁCH MỜI
 • Tiến sĩ Huỳnh Thị Thúy Giang – Trưởng Khoa Kinh tế Đối ngoại.
 • Tiến sĩ Trần Văn Đức- Trưởng Bộ môn Kinh Tế Đối Ngoại


Tổng truy cập: 111,843

8,310