Chương trình "Định hướng Đối ngoại" (01/10/2014)

Giới thiệu rõ cho sinh viên về chương trình đào tạo Kinh tế đối ngoại và Kinh doanh quốc tế, qui chế đào tạo theo tín chỉ.

Tổng truy cập: 111,819

8,286