Lý lịch khoa học GVHD


Khoa Kinh Tế Đối Ngoại -  Trường Đại Học Kinh Tế - Luật công bố Lý lịch khoa học của các GVHD Chương trình Cao học Kinh Tế Quốc Tế trong năm học 2017 - 2018.

TS. LÊ TUẤN LỘC
TS. HUỲNH THỊ THUÝ GIANG
TS. TRẦN VĂN ĐỨC
TS. HẠ THỊ THIỀU DAO
TS. NGUYỄN NGỌC VINH
TS. NGUYỄN VIẾT BẰNG
TS. TRẦN THANH LONG
TS. NGUYỄN TIẾN HOÀNG
TS. MAI THỊ CẨM TÚ


Tổng truy cập: 111,841

8,308