1.1 Quá trình thành lập

1.2 Cơ cấu tổ chức


Sau đây là một đoạn video clip giới thiệu về các thành viên nòng cốt của Ban Liên lạc Cựu sinh viên khoa Kinh tế đối  ngoại nhiệm kì I:


 1.3 Liên hệ


Tổng truy cập: 111,834

8,301