Chương trình Thạc Sĩ Kinh tế quốc tế


Khoa Kinh tế đối ngoại hiện nay đang đào tạo chương trình Thạc sĩ Kinh tế quốc tế. Khoa phụ trách đào tạo đội ngũ nhân lực quản lý cho địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Hàng năm chương trình đã cung cấp cho xã hội một đội ngũ nhân lực quản lý được xã hội đánh giá cao. 

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế quốc tế luôn được bổ sung và đổi mới để ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn cho người học trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo luôn được cập nhật kịp thời đến người học nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất và luôn cập nhật theo xu thế mới nhất trên thế giới.

Chi tiết Chuẩn đầu ra chương trình

Chi tiết Chương trình đào tạo