Liên hệ

Khoa Kinh Tế Đối Ngoại

Phòng A.204 - Khu phố 3, Phường Linh Xuân, 
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Email: ktdn@uel.edu.vn, 
Điện thoại: (+84) 8 3724 4555, 
Fax: (+84) 8 3724 4500


Tổng truy cập: 107,980

9,299