Đội ngũ nhân sự Khoa Kinh tế đối ngoại

BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Trưởng Khoa: PGS. TS. Huỳnh Thị Thúy Giang
Phó Trưởng Khoa: TS.Lưu Tiến Dũng

TRỢ LÝ KHOA
ThS. Trịnh Minh Quý

BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
Trưởng Bộ môn: TS. Trần Văn Đức
Giảng viên:
3. ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền
4.ThS. Hoàng Ngọc Hiếu
5. ThS. Trương Kim Hương
6. PGS. TS. Lê Tuấn Lộc
7. TS. Trần Thanh Long
8. TS. Nguyễn Văn Nên
9. ThS. Đào Thị Ngọc
10. ThS. Nguyễn Duy Quang
11. ThS. Huỳnh Thủy Tiên
12. TS. Mai Thị Cẩm Tú
13. TS. Phạm Ngọc Ý

BỘ MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ
Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Ngô Thanh Trà
Giảng viên:
1. TS. Hoàng Lâm Cường
12. ThS. Ngô Thanh Trà