Đội ngũ nhân sự Khoa Kinh tế đối ngoại

BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Trưởng Khoa: PGS. TS. Huỳnh Thị Thuý Giang

Phó Trưởng Khoa: TS. Lưu Tiến Dũng

 

TRỢ LÝ KHOA

ThS. Trịnh Minh Quý

 

BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

Trưởng Bộ môn: TS. Mai Thị Cẩm Tú

Giảng viên:

1. PGS. TS. Lê Tuấn Lộc

2. TS. Trần Văn Đức

3. TS. Trần Thanh Long

4. TS. Nguyễn Văn Nên

5. TS. Phạm Ngọc Ý

6. ThS. Nguyễn Thị Gẫm

7. ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền

8. ThS. Hoàng Ngọc Hiếu

9. ThS. Trương Kim Hương

10. ThS. Đào Thị Ngọc

11. ThS. Nguyễn Duy Quang

12. ThS. Huỳnh Thủy Tiên

 

BỘ MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ