Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế (20/05/2022)

Trang bị cho học viên những kiến thức chuyên môn nâng cao, có trách nhiệm, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế.

Chương trình liên thông Cử nhân - Cao học BS - MS (20/05/2022)

Trang bị cho học viên kiến thức chuyên môn nâng cao, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng nghiên cứu và có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế. Mục tiêu chương trình giúp người học phát triển từ chương trình cử nhân lên chương trình thạc sĩ với thời gian nhanh và chi phí hiệu quả.