Công trình đang thực hiện

 1. Hoàng Thị Quế Hương, thành viên tham gia, Kết quả xuất khẩu và chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu rau quả của Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 2. Lê Tuấn Lộc, thành viên tham gia, Kết quả xuất khẩu và chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu rau quả của Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 3. Lê Tuấn Lộc, thành viên tham gia, Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Cấp địa phương.
 4. Lê Tuấn Lộc, thành viên tham gia, Phân tích các nhân tố tác động đến cán cân thương mại Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 5. Lê Tuấn Lộc, thành viên tham gia, Vai trò kinh tế của Nhà nước tại Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 6. Mai Thị Cẩm Tú, chủ nhiệm, Phân tích các nhân tố tác động đến cán cân thương mại Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 7. Nguyễn Công Hòa, thành viên tham gia, Bản chất giá trị và vấn đề hài hòa lợi ích của chuỗi giá trị nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống - giải khát, trường hợp nghiên cứu ở Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 8. Nguyễn Thị Diệu Hiền, thành viên tham gia, Kết quả xuất khẩu và chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu rau quả của Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 9. Nguyễn Thị Phương Linh, thành viên tham gia, Hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Cấp địa phương.
 10. Nguyễn Văn Nên, chủ nhiệm, Phân tích lợi thế so sánh và các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu ngành hàng đồ gỗ của Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 11. Phạm Ngọc Ý, chủ nhiệm, Kết quả xuất khẩu và chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu rau quả của Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 12. Trần Văn Đức, thành viên tham gia, Phân tích các nhân tố tác động đến cán cân thương mại Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 13. Trương Kim Hương, thành viên tham gia Kết quả xuất khẩu và chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu rau quả của Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 14. Trương Kim Hương, thành viên tham gia Phân tích các nhân tố tác động đến cán cân thương mại Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.
 15. Trương Kim Hương, thành viên tham gia, Phân tích lợi thế so sánh và các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu ngành hàng đồ gỗ của Việt Nam, Cấp ĐHQG-HCM.