Lịch sử hình thành phát triển

     Khoa Kinh tế đối ngoại (tiền thân là Bộ môn Kinh tế đối ngoại, trực thuộc Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) được thành lập vào năm 2010. Hiện nay Khoa có hai Bộ môn là Kinh tế đối ngoại và Kinh doanh quốc tế với hai chuyên ngành đào tạo tương ứng. Khoa đã và đang đào tạo được 18 khóa cử nhân kinh tế chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; ba khóa sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và 14 Khóa thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế. Từ năm 2013, Kinh tế đối ngoại là một trong bốn Khoa của Trường Đại học Kinh tế - Luật có tuyển sinh chương trình cử nhân chất lượng cao với học phí tương ứng. Dự kiến đến năm 2019, Khoa sẽ đưa vào áp dụng chương trình đào tạo tiến sỹ kinh tế chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế. Đồng thời, Khoa đang chờ quyết định phê duyệt từ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc mở chương trình đào tạo song bằng chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và Luật Thương mại quốc tế. Với chương trình này, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận một bằng cử nhân kinh tế và một bằng cử nhân luật kinh tế.

     Sau 18 năm hình thành và phát triển, Khoa Kinh tế đối ngoại đã khẳng định được vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục của Đại học Quốc gia TP. HCM nói chung và Trường Đại học Kinh tế - Luật nói riêng. Bên cạnh khả năng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng được xã hội đánh giá cao, Khoa còn cung cấp các sản phẩm nghiên cứu với hàm lượng khoa học cao thuộc lĩnh vực kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế. Với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, có chuyên môn và tâm huyết, Khoa đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và phản biện hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế tại Việt Nam.

     Vào tháng 6/2012, Khoa tiến hành đánh giá ngoài nội bộ chương trình đào tạo ngành Kinh tế đối ngoại theo tiêu chuẩn AUN (ASEAN University Network) và đạt được kết quả ấn tượng (4.2/7.0 điểm). Đây là thành tích cao nhất mà một đơn vị của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đạt được khi tham gia vào hệ thống kiểm định này. Tiếp tục thành công của năm 2012, Khoa đã tham gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Kinh tế đối ngoại theo tiêu chuẩn AUN vào tháng 12/2014 và đã đạt được kết quả tốt. Bên cạnh đó, Khoa đang tích cực xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh doanh quốc tế theo hướng tiếp cận CDIO. Đây là một hệ thống các phương pháp và hình thức tích lũy tri thức, kỹ năng trong việc đào tạo sinh viên để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Định hướng này tiếp tục góp phần khẳng định chất lượng đào tạo mà Khoa đã và đang tập trung xây dựng từ khi mới thành lập.

     Với những nỗ lực không ngừng, Khoa vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen từ Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ. Đó là động lực để Khoa tiếp tục thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của mình trong thời gian tới.