Liên hệ

Khoa Kinh Tế Đối Ngoại

 

Phòng B2.606 - Khu phố 3, Phường Linh Xuân, 

Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Email: khoaktdn@uel.edu.vn 

Điện thoại: (+84) 8 3724 4555

Fax: (+84) 8 3724 4500