Chương trình liên thông Cử nhân - Cao học BS - MS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

Mã số: 60310106

Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Nội dung chương trình