Tọa đàm khoa học Khoa Kinh tế đối ngoại 6/2019

Khoa Kinh tế đối ngoại dự kiến sẽ tổ chức buổi tọa đàm khoa học chủ đề "Nâng cao hiệu quả hoạt động kiến tập thực tế của sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại" vào ngày 11/6/2019 (thứ Ba). Khoa Kinh tế đối ngoại kính mời Quý Thầy, Cô tham gia viết bài và đăng ký tham dự buổi tọa đàm này của Khoa (xem chi tiết trong Thư mời tại đây). Lưu ý: Hạn chót nộp bài là ngày 4/6/2019 (thứ Ba).

Rất mong Quý thầy, Cô tích cực tham gia viết bài và tham dự đông đủ.