Giao lưu doanh nghiệp

Qua buổi giao lưu với doanh nghiệp, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn yêu cầu thực tế về kiến thức, kỹ năng và thái độ từ phía người sử dụng lao động. Từ đó, sinh viên sẽ rèn luyện và chuẩn bị tốt mọi mặt, tạo hành trang vững chắc cho mình ngay khi vừa tốt nghiệp đại học.