Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân Khoa Kinh tế đối ngoại năm 2019 (Khóa 15)

Ngày 3/8/2019, Khoa Kinh tế đối ngoại đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2019. Trong đợt này, Khoa Kinh tế đối ngoại trao bằng tốt nghiệp cho 201 tân cử nhân, trong đó có 8 cử nhân hoàn thành khóa học trước thời hạn (học vượt 1 năm) và 1 cử nhân học song bằng. Sinh viên Phạm Bá Chúc thủ khoa Khoa Kinh tế đối ngoại đồng thời là thủ khoa trường Đại học Kinh tế - Luật với kết quả học tập 8,99. Xin chúc mừng tất cả các tân cử nhân Khoa Kinh tế đối ngoại trong đợt lễ tốt nghiệp này!

Một số hình ảnh tại buổi lễ:


Đại diện Ban Giám hiệu và Ban Chủ nhiệm Khoa khen thưởng cử nhân là thủ khoa Khoa và Ngành


Đại diện Ban Giám hiệu và Ban Chủ nhiệm Khoa khen thưởng cử nhân học vượt đạt thành tích loại giỏi


Đại diện Ban Giám hiệu và Ban Chủ nhiệm Khoa khen thưởng cử nhân ở 3 hạng đầu mỗi Ngành

* Nguồn các hình ảnh: CCA