Kênh truyền thông xã hội sinh viên Kinh tế đối ngoại

Sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại có thể cập nhật thông tin liên quan và tham gia các hoạt động sinh viên của Khoa Kinh tế đối ngoại qua ba kênh truyền thông xã hội (Facebook) sau:
  1. Đoàn Khoa Kinh tế đối ngoại
  2. Liên Chi hội Khoa Kinh tế đối ngoại
  3. Cộng đồng hỗ trợ và chia sẻ thông tin việc làm và nghề nghiệp