Ngành Kinh tế Đối ngoại - Chương trình Cử nhân tài năng

Tên chương trình: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG)

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: KINH TẾ QUỐC TẾ

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

Mã ngành đào tạo: 52.31.01.06

Chương trình đào tạo