Thông tin tuyển dụng thực tập sinh từ KPMG tháng 10/2019

Hiện tại, do nhu cầu mới phát sinh trong hoạt động kinh doanh, KPMG mở đơn nhận ứng tuyển thực tập sinh cho một vài suất tại Bộ phận Thuế (Tax). Sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại vẫn có thể nộp hồ sơ vào vị trí ở bộ phận này. Hạn chót nộp đơn: 20/10/2019. Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY.