Thông báo kiến tập hè K16 (2019)

Khoa Kinh tế đối ngoại thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên Khóa 16 Khoa Kinh tế đối ngoại (Đại học Kinh tế - Luật) kiến tập hè năm 2019.
Sinh viên vui lòng xem danh sách TẠI ĐÂY.