Chuyến đi tham quan thực tế kiến tập lớp K194021C tại Công ty Cổ phần Danalog và Cảng Đà Nẵng

Từ ngày 18 - 21/05/2022, tập thể lớp K194021C và giảng viên hướng dẫn TS. Mai Thị Cẩm Tú đã có chuyến đi tham quan, kiến tập tại Đà Nẵng tại Công ty Cổ phần Danalog và Cảng Đà Nẵng. Sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi và tiếp thu những kiến thức được doanh nghiệp chia sẻ. Trong quá trình làm việc với doanh nghiệp, sinh viên có tính kỷ luật cao, hợp tác tốt, không gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Qua chương trình tham quan kiến tập thực tế, sinh viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức, liên hệ được kiến thức đã được học trên lớp vào thực tế. Sinh viên đưa ra những ý kiến về ưu và nhược điểm mà các bạn nhận định trong quá trình tham quan kiến tập. Các ý kiến này có phần đột phá và sáng tạo, đưa ra góc nhìn của sinh viên vào việc vận hành và xử lý công việc trong thực tiễn.

Tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng - Danalog, sinh viên có cơ hội học hỏi và tiếp xúc nhiều hơn với hoạt động khai thác kho CFS và Depot Container. Tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh gọn của công ty giúp sinh viên có thể trang bị những kiến thức nhất định trong công việc sau này.

Hình 1. Giảng viên và sinh viên lớp K194021C tham quan kiến tập tại Danalog

Hình 2. Giảng viên và sinh viên tham quan kho CFS

Hình 3. Sinh viên tham quan Depot Container tại Danalog

Hình 4. Lớp K194021C tặng quà tri ân CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng

Tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - Xí nghiệp Cảng Tiên Sa, sinh viên có cơ hội tham quan kiến tập thực tế tại kho CFS, cầu cảng 4 và 5 của cảng Tiên Sa. Sinh viên có cơ hội tiếp xúc quan sát quá trình nhân viên kho đóng container hàng để chuẩn bị xuất khẩu, quan sát quá trình đóng hàng rời lên tàu cũng như quá trình tàu rời cầu bến. Sinh viên được cung cấp và quan sát trực tiếp những cơ sở vật chất trang bị tại cảng và cầu cảng.

Hình 5. Giảng viên và sinh viên lớp K194021C tham quan cầu bến 4 và 5 tại CTCP Cảng Đà Nẵng - Xí nghiệp Cảng Tiên Sa

Hình 6. Giảng viên và sinh viên lớp K194021C tham quan kho CFS Xí nghiệp Cảng Tiên Sa

Hình 7. Giảng viên và tập thể lớp K194021C tham quan phòng tư vấn khách hàng tại CTCP Cảng Đà Nẵng - Xí nghiệp Cảng Tiên Sa