Đánh giá ngoài nội bộ theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA - Chương trình Kinh doanh quốc tếTrong hai ngày 23–24/10/2019, Khoa Kinh tế đối ngoại đã đón đoàn đánh giá ngoài nội bộ của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh bao gồm ThS. Lâm Tường Thoại (Trưởng Đoàn), ThS. Phạm Thị Bích (Thành viên), TS. Nguyễn Duy Mộng Hà (Thành viên) cùng hai thư ký. Trong hai ngày làm việc, đoàn đánh giá đã thực hiện các nội dung bao gồm: rà soát toàn văn báo cáo tự đánh giá và các minh chứng kèm theo, phỏng vấn các bên liên quan như Ban chủ nhiệm Khoa, lãnh đạo Bộ môn, đại diện Hội đồng khoa học Khoa, giảng viên, sinh viên, cán bộ hỗ trợ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng. Đoàn đánh giá cũng đã tham quan cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu,…
Kết thúc hai ngày làm việc, đoàn đánh giá đã trao đổi với đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, lãnh đạo, giảng viên của Khoa nhằm đưa ra những nhận định ban đầu về kết quả đánh giá bao gồm điểm mạnh, điểm yếu cùng với những góp ý để nhà trường và Khoa cải thiện nhằm tiến tới đánh giá ngoài chính thức chương trình Kinh doanh quốc tế theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA trong tương lai. Dưới đây là một vài hình ảnh trong hai ngày làm việc:


Đoàn đánh giá ngoài nội bộ chương trình Kinh doanh quốc tế theo bộ tiêu chuẩn AUN- QA


TS. Huỳnh Thị Thúy Giang (Trưởng khoa Kinh tế đối ngoại) giới thiệu tóm tắt về Khoa


Sinh viên tham gia phỏng vấn trong buổi đánh giá ngoài nội bộ chương trình Kinh doanh quốc tế


Đoàn đánh giá ngoài chương trình Kinh doanh quốc tế phỏng vấn đội ngũ hỗ trợ


Đoàn đánh giá ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Trường, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Khoa Kinh tế đối ngoại và Khoa Luật Kinh tế

* Nguồn hình ảnh: CCA