THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - THẠC SĨ (BS-MS) - KINH TẾ QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – THẠC SĨ

(BS-MS) NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Thời gian đào tạo

-  Thời gian đào tạo chính thức của chương trình BS-MS từ 4,5 - 5,5 năm. 

-  Thời gian tối đa cho phép người học hoàn thành chương trình đào tạo là thời gian đào tạo chính thức cộng thêm 36 tháng (bao gồm thời gian nghỉ học tạm thời, tạm ngưng học tập và thời gian gia hạn).

- Thời gian học tập của người học được tính từ thời điểm có quyết định nhập học của chương trình đào tạo đại học.

-  Thời gian đào tạo tối đa của từng bậc học trong quá trình đào tạo BS-MS phải tuân thủ theo quy chế đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

2. Đối tượng và thời gian xét tuyển (không thi tuyển) 

- Người dự tuyển là sinh viên năm 3, năm 4 của trường Đại học Kinh tế - Luật, có số tín chỉ tích lũy đến thời điểm xét tuyển đạt trên 50% chương trình đào tạo đang theo học, điểm trung bình tích luỹ đạt loại khá trở lên (điểm trung bình tích luỹ từ 7,0 điểm trở lên, theo thang điểm 10) và đang theo học ngành phù hợp với ngành đào tạo BS-MS.

-Thời gian xét tuyển chương trình BS-MS trùng với thời gian tuyển sinh sau đại học trong năm: tháng 6 và tháng 10.

3. Chương trình đào tạo

Cấu trúc khung chương trình đào tạo BS-MS gồm(1) học phần trình độ đại học và (2) học phần trình độ thạc sĩ

-Học phần trình độ đại học: bao gồm các môn học trong chương trình đào tạo trình độ đại học và các môn học của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các môn học của chương trình đào tạo trình độ đại học không vượt quá 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo thạc sĩ. Tổng số tín chỉ tích luỹ tối thiểu của học phần này là 120 tín chỉ.

-Học phần trình độ thạc sĩ: bao gồm các môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có số tín chỉ tối thiểu là 60 tín chỉ. Các môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tổ chức giảng dạy trong phần trình độ đại học được xét công nhận cho các môn học ở trình độ đại học.

Chương trình chi tiết xem tại đây

4. Điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng

-Người học sau khi hoàn thành phần trình độ đại học và đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định đào tạo trình độ đại học được xét tốt nghiệp và cấp bằng đại học.

-Người học sau khi hoàn thành phần trình độ thạc sĩ và đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định đào tạo trình độ thạc sĩ được xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ.

5. Thông tin liên hệ

1. Phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ, Trường Đại học Kinh tế - Luật,

Số 669 Quốc lộ 1, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 028. 372446555 – 6371;

Hotline: 0934092386

(08g30 đến 15g30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; 13g30 đến 19g30 thứ 7; 07g30 đến 15g30 Chủ Nhật);

Zalo: 0934092386.

2. Văn phòng Khoa Kinh tế đối ngoại: B2.606, Trường Đại học Kinh tế - Luật, P. Linh Xuân, Tp. Thủ Đức.

Điện thoại liên hệ: 028. 372446555 – 6371

Thời gian làm việc:

8g00 đến 16g00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;

Email: khoaktdn@uel.edu.vn

Hotline: 0901. 520179