Quy định về Trích dẫn và xử lý vi phạm quy định về trích dẫn trong hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Nếu một cá nhân không trích dẫn nguồn tài liệu trong tác phẩm của mình theo đúng quy định thì có thể bị xem như đã thực hiện hành vi đạo văn. Đạo văn được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng trong môi trường học thuật và nghiên cứu. Nếu sinh viên vi phạm hành vi này thì có thể sẽ chấp nhận hình phạt nặng, thậm chí là bị đuổi khỏi trường đại học. Đối với những người làm việc trong lĩnh vực học thuật khi bị phát hiện đạo văn có thể bị chấm dứt con đường nghề nghiệp của mình. Hai ví dụ tiêu biểu về đạo văn như sau:
  1. Sử dụng nội dung và ý tưởng của người khác làm của mình
  2. Sao chép những đoạn văn dù dài hay ngắn từ một nguồn mà không trích dẫn phù hợp

Đây là hành vi không thể chấp nhận được, đặc biệt trong môi trường đại học. Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) cũng đã ban hành Quy định về Trích dẫn và xử lý vi phạm quy định về trích dẫn trong hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Giảng viên của UEL, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và học viên thuộc các hệ đào tạo của UEL cần đặc biệt lưu ý để tránh những lỗi vi phạm cơ bản này.