Khoa Kinh tế đối ngoại tiếp Đoàn doanh nghiệp Argentina

Ngày 25/10/2019, Đại diện Khoa Kinh tế đối ngoại và Đại diện Phòng Quan hệ đối ngoại đã đón Đoàn doanh nghiệp Argentina và Đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đến thăm và làm việc tại Đại học Kinh tế - Luật. Trong khuôn khổ chương trình làm việc, hai bên đã trao đổi những thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo và môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, năng lực của sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại, và đặc biệt là nhu cầu cần sự hỗ trợ của sinh viên trong những dự án thực tế của các doanh nghiệp Argentina tại Việt Nam. Điều đó không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức thông qua công việc thực tế mà còn phát triển mối quan hệ giữa Trường, Khoa với đối tác quốc tế. Sau khi thăm cơ sở vật chất trong khuôn viên Trường, Đoàn doanh nghiệp Argentina thực sự có ấn tượng rất tốt trước môi trường học tập của sinh viên. Buổi làm việc bước đầu đã tạo lập mối quan hệ hợp tác giữa các bên trong thời gian sắp tới.
* Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và thứ 2 tại Châu Á. Trao đổi thương mại giữa hai quốc gia tăng gấp 2 lần từ 1,4 tỷ USD năm 2013 lên gần 3 tỷ USD năm 2018 (Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thong-cao-bao-chi/Thu-tuong-hoi-kien-Tong-thong-Argentina/359469.vgp).

Đoàn doanh nghiệp Argentina và Đại diện Cục Xúc tiến thương mại chụp ảnh lưu niệm với Đại diện Khoa Kinh tế đối ngoại và Phòng Quan hệ đối ngoại