Tọa đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động kiến tập thực tế của sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại”

Ngày 11/6/2019, Khoa Kinh tế đối ngoại (KTĐN) đã tổ chức thành công tọa đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động kiến tập thực tế của sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại”. Hoạt động tham quan kiến tập thực tế tại doanh nghiệp là một đặc điểm quan trọng trong chương trình đào tạo chất lượng cao tại Khoa KTĐN. Khoa cũng đã tổ chức được nhiều chuyến đi tham quan kiến tập thực tế trong và ngoài nước thành công. Mặc dù hoạt động thực tế này đem lại giá trị cho sinh viên về nhiều mặt nhưng vẫn còn nhiều điểm hạn chế, rời rạc, và chưa phù hợp. Ngoài việc tập trung vào nội dung tham quan kiến tập thực tế của chương trình đào tạo chất lượng cao tại Khoa, tọa đàm cũng đã mở rộng chia sẻ và thảo luận thêm về hoạt động kiến tập và thực tập của sinh viên Khoa KTĐN nói chung. Tọa đàm có tham gia của đại diện của Ban Giám Hiệu, đại diện của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp, các thầy/cô trong và ngoài Khoa, các em sinh viên, đại diện của Công ty Smartlog Vietnam và đại diện của Công ty Nestlé Vietnam. Các bài viết, trình bày tham luận và đặc biệt là những ý kiến chia sẻ và đóng góp tại tọa đàm thực sự rất hữu ích về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến hoạt động kiến tập như kỳ vọng của doanh nghiệp, xây dựng chủ đề kiến tập, đổi mới chương trình giảng dạy cho phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu của doanh nghiệp, cơ chế tăng cường hiệu quả và bền vững mối quan hệ giữa Khoa và doanh nghiệp,…


Chia sẻ từ đại diện Công ty Nestlé Vietnam


Chia sẻ từ đại diện của Công ty Smartlog Vietnam

Tất cả các ý kiến đóng góp sẽ làm cơ sở để Khoa KTĐN xây dựng các chương trình hành động nhằm nâng cao hoạt động kiến tập thực tế của sinh viên tại Khoa trong thời gian tới.


Các đại biểu tham dự tọa đàm chụp hình lưu niệm