Ký kết hợp tác giữa Khoa Kinh tế đối ngoại với The Business School of Lyon Catholic University (ESDES)

Ngày 21/5/2019, Khoa Kinh tế đối ngoại đã ký kết thỏa thuận hợp tác với The Business School of Lyon Catholic University (ESDES, Pháp) thực hiện chương trình cử nhân song bằng 3+1. Theo đó, sinh viên thuộc Khoa (bao gồm cả chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và Kinh doanh quốc tế) sau khi học 3 năm tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) sẽ có cơ hội chuyển tiếp sang học tại ESDES vào năm thứ 4 và khi tốt nghiệp sẽ có hai bằng cử nhân do UEL và Lyon Catholic University cấp. Khoa Kinh tế đối ngoại sẽ trực tiếp tuyển chọn những sinh viên đủ điều kiện tham gia chương trình song bằng 3+1. Thông tin thêm xem TẠI ĐÂY.

Khoa Kinh tế đối ngoại và ESDES ký kết hợp tác (Nguồn hình ảnh: CCA)