Thông báo thực tập và kiến tập lại hè 2019

Khoa Kinh tế đối ngoại thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập và kiến tập (học lại) hè 2019.
Sinh viên vui lòng xem danh sách TẠI ĐÂY.