Chương trình về nguồn - “LẶNG”

Ngày 02/11/2019, Chi bộ Giảng viên 4 đã có dịp tham quan về nguồn tại Bến cảng Nhà Rồng. Trong chuyến về nguồn này, Chi bộ giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại đã có cơ hội ôn lại những giá trị lịch sử đầy ý nghĩa của dân tộc. Chuyến đi cũng đồng thời tạo cơ hội sinh hoạt quý báu giúp các giảng viên Chi bộ gần gũi và thấu hiểu nhau hơn. Thông qua chuyến đi, các giảng viên vừa có thể ôn lại các giá trị truyền thống lịch sử của dân tộc, vừa có thể học tập phần nào đó từ những lý tưởng vĩ đại, những bài học kinh nghiệm quý giá để từ đó trau dồi vào kinh nghiệm giảng dạy tại giảng đường. Chuyến tham quan không chỉ là cơ hội sinh hoạt, mà đây còn là một hoạt động ý nghĩa góp phần lớn lao trong việc duy trì và phát huy tinh thần dân tộc. Dưới đây là một vài hình ảnh của chuyến đi.
Chi bộ Giảng viên 4 lắng nghe thuyết minh lịch sử tại bảo tàng


Chi bộ Giảng viên 4 cùng các bạn sinh viên thuộc Đoàn Khoa Kinh tế Đối ngoại tại Bến cảng Nhà Rồng

* Nguồn hình ảnh: Đoàn Khoa Kinh tế đối ngoại